ក្រោយពីទទួលបាន ១ គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតរវាងនឹង Burnley ធ្វើអោយ Manchester City ទទួលបាននូវពិន្ទុដែលនាំអោយក្រុមនេះឡើងឈរលើគេក្នុងតារាង Premier League. Manchester City បានពិន្ទុ ៩២ ហើយក្រុមបន្ទាប់នោះគឺ Liverpoolបានពិន្ទុតែ ៩១ ។

ក្នុងការប្រកួត Manchester City ត្រូវរង់ចាំដល់នាទីទី ៦៤ ទើបអាចរកគ្រាប់បាល់បាន ដោយសារ Sergio Aguero បានទាល់បញ្ចូលទីក្នុងរយៈចំនាយខ្លីពីតារាង ។ គេអាចនិយាយបានថា Manchester City អាចនឹងទទួលបានដំណែងជើងឯកបើសិនជាក្រុមនេះអាចយកឈ្នះ Leicester និង Brighton ក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយខាងមុខនេះ។

 

មតិយោបល់